รายงานการดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน

โพสต์11 พ.ย. 2559 19:44โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2559 19:44 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้เมื่อจบ ป. 1 และมีมาตรการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม นั้น สพฐ. จึงขอความร่วมมือให้ สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ให้รายงานข้อมูล ดังนี้ ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม