รายชื่อหนังสือเพื่อไว้ใช้ในห้องสมุด

โพสต์30 พ.ย. 2559 04:55โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2559 04:55 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ด้วยองค์การค้าของ สกสค. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือ สพฐ.ให้ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือขององค์การค้า ของ สกสค. เพื่อให้โรงเรียนพิจารณาจัดซื้อจัดหาไว้ในห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งรายชื่อหนังสือดังกล่าว องค์การค้าของ สกสค.ได้จัดชุดหนังสือออกเป็น 3 แบบ (ดังเอกสารแนบ) เพื่อให้โรงเรียนสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ และเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายชื่อหนังสือขององค์การค้าของ สกสค.ให้โรงเรียนทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อเข้าห้องสมุด ทั้งนี้ การดำเนินงานให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม..คลิกอ่านรายละเอียด