ประเมินโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2559

โพสต์23 ม.ค. 2560 18:41โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 18:41 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 2,3,5,6...ตามที่เข้าโครงการที่ สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสสวท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น และวิทยากรแกนนำท้องถิ่น และให้ สพป.นครพนม เขต 1 จัดอบรมให้โรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง ในหัวเรื่อง การประเมินออนไลน์และการทำโครงงานแบบสืบเสาะ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 อ.เมือง จ.นครพนม ให้โรงเรียนขอรับตราพระราชทาน รุ่นที่ 6 จำนวน 5 โรงเรียน รุ่นที่ 5 จำนวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่ต้องประเมินคงสภาพในรุ่นที่ 3 จำนวน 46 โรงเรียน รุ่นที่ 2 จำนวน 2 โรงเรียน รวมทั้งหมด 54 โรงเรียน นั้น
    ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
    1. แจ้งครูที่เข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2,3,5,6 (ดังรายชื่อที่แนบ) เข้าประเมินระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ต้องได้คะแนน 55 % ขึ้นไป จึงจะสามารถดำเนินการส่งเอกสารได้ ส่วนที่ได้ต่ำกว่า 55% ต้องขอรับการประเมินใหม่ในปีถัดไป
    2. สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระบบออนไลน์ส่งเอกสารให้ สพป.นครพนม เขต 1 (ดังรายละเอียดที่แนบ) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560
    คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม