ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ นานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

โพสต์21 ก.พ. 2562 00:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2562 20:23 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ,บ้านหัวบึงทุ่ง และบ้านสร้างหิน....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ได้ประกาศผลการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบแรก ประจำปี 2562 ซึ่งได้ทำการสอบเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 นั้น และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งมีกำหนดการสอบในวันที่ 2 มีนาคม 2562 โดยตัวแทนศูนย์สอบ (สพป.สกลนคร เขต ศูนย์สอบที่ 19 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถเข้าแข่งขัน รอบสาม ระดับนานาชาติ และเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ต่อไป
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองทางเว็บไซต์ www.obecimso.net โดยใช้ Username และ Password ของโรงเรียน พร้อมตรวจสอบวัน - เวลาสอบ และสถานที่สอบแข่งขัน
        2. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรอบ 2 ในระบบ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 2 มีนาคม 2562 และแจ้งนักเรียนผู้เข้าสอบแข่งขันนำบัตรประจำตัวสอบ ดินสอดำ (2ฺ ขึ้นไป) ปากกา ยางลบ และน้ำยาลบคำผิด นำมาในวันสอบตามรายละเอียดที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม