ประกาศผลการประเมินผลงานวิชาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559

โพสต์14 ก.ค. 2559 05:51โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 05:20 ]
 
ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้จัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาชีพหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2559 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมหนองบึก 1  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด (มหาชน) เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนดีประจำตำบล เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ  นั้น
    บัดนี้คณะกรรมการประเมินผลงานได้ดำเนินการตัดสินเรียบร้อยร้อย ผลการตัดสินดังแนบ
        1.  ประกาศผลการประเมินผลงานวิชาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Comments