ประกาศผลการประกวดโครงการแผนส่งเสริมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. 2560-2564 กิจกรรมการประกวดเรียงความ ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์2 ก.ค. 2562 20:48โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2562 20:49 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....ตามที่ จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จัดประกวดโครงการส่งเสริมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ 2560-2564 กิจกรรมประกวดเรียงความ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระสุนทรธรรมการ (หลวงปู่คำพันธ์ โฆษปญโญ) ชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม นั้น
        บัดนี้ การดำเนินการประกวดฯกิจกรรมประกวดเรียงความ ประจำปี พ.ศ 2562 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งผลการประกวดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยทั่วกัน....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม