ประกาศผลการประกาดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์19 มี.ค. 2562 21:58โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 23:18 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 และได้กำหนดการประเมินผลงานผู้เข้าประกวด ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น
        บัดนี้ การดำเนินการประกวดผลงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินดังกล่าว รายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://awards61.obecawards.net/obec-esan ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 มีผู้แทนได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดระดับชาติ 2 คน (รายละเอียดที่แจ้งมาพร้อมนี้) ซึ่งจะประกวดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27-29 มีนาคม 2562....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม