ประกาศผลการแข่งขันการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์2 ต.ค. 2561 09:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 09:04 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น
        บัดนี้ การแข่งขันได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการแข่งขันเพื่อทราบตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียด เพิ่มเติม