ประกาศชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

โพสต์19 มี.ค. 2562 22:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 23:20 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดนั้น
        บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม