ประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิ ภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา

โพสต์26 พ.ย. 2560 19:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2560 19:06 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้คัดเลือกข้าราชการครูโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง นางพิสมัย ศรีวรมย์ เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิ ภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถุง วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยเบิกจ่ายงบประมาณไปราชการจาก สพป.นครพนม เขต 1...คลิกอ่านรายละเอียด