ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายติวเข้มวิเคราะห์ข้อสอบ O-net

โพสต์18 ก.ย. 2561 05:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2561 05:33 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด...ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการค่ายติวเข้มวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ทางวิชาการและยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนครพนม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ www.edunkp.go.th ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มีอาหารกลางวัน และอาหารว่างให้บริการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม