ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝัน ในศตวรรษที่ 21"

โพสต์16 มี.ค. 2561 17:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้รับการแจ้งจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝันในศตวรรษที่ 21"
        สพป.นครพนม เขต 1 เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย และประถมศึกษาตอนต้น จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้ศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียด

Comments