ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก

โพสต์11 มี.ค. 2562 00:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2562 00:20 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง....ตามที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อให้ผู้บริหารและครูอาจารย์โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้ทำทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญสมาธิภาวนา พักกาย พักใจ ไปปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านศีลธรรมให้เข้มแข็งร่วมกัน
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่สนใจ เข้าร่วมปฏิบัติธรรม โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย