ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3

โพสต์2 เม.ย. 2561 20:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2561 20:55 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง...ตามที่ สพฐ. ่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีกำหนดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสูงสุด คือโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 โดยส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 รายละเอียด ดังแนบ....คลิกอ่านรายละเอียด....