ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี 2561

โพสต์7 พ.ย. 2561 03:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 03:12 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามที่ สพฐ. ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี 2561 และเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมชมงานระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
        ในการนี้ สพฐ. เห็นว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย ได้เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้คิด / วิเคราะห์ / ประดิษฐ์ และพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมชมงานการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....