ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562

โพสต์6 ก.พ. 2562 01:30โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 01:31 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด้วย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนเกิดความชำนาญ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาได้ จึงประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 โดยมีเกมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา 2 รายการ คือ เกมการแข่งขันที่ 1 “Robo Bit Racer” และเกมการแข่งขันที่ 2 “Mission Challenge” ซึ่งผู้ชนะเลิศรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 (เกมการแข่งขันที่ 1, 2) จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขัน World Robot Games 2019 ณ ประเทศไทย โดยไม่เสียค่าสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาเห็นสมควรให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจทราบ และสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมและแข่งขันรอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ครั้งที่ 19 ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.tpa.or.th/robot ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email : robot@tpa.or.th หรือฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก โทร 02 258 0320 - 5 ต่อ 1113 และ 1111 (ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.) และติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ทาง Facebook : TPA Robot  ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม