ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)

โพสต์9 มี.ค. 2561 07:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2561 07:47 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงในสังกัด .....ด้วย สพฐ. จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda) เพื่อประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ ต่อไป
        ดังนั้น ขอให้โรงเรียนที่มีการดำเนินงานภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สมัคร และส่งแบบข้อมูลดังกล่าว ส่งกลับคืน สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เพื่อ สพฐ.จะได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียด