ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ค่ายแกนนำมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยพระบารมี

โพสต์2 ก.ค. 2561 08:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 08:13 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วย จังหวัดนครพนม ได้อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการการจัดการเรียนรู้นครพนมใต้ร่มพระบารมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณะทำงาน วิทยากร ครูและนักเรียนแกนนำมัคคุเทศก์น้อยในจังหวัดนครพนม จำนวน 200 คน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
        ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัด โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.edunkp.go.th หรือเฟสบุ๊ค กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
    
        1. หนังสือราชการ