ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2018

โพสต์2 ก.ค. 2561 08:12โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 08:12 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด้วย บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์โดยบูรณาการความรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานตามโจทย์กำหนด ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและนักเรียนได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะดำเนินการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ World Robot Games 2018 ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561 ณ เมืองตาเกย์เตย์ (Tagaytay) จังหวัดคาบีเต (Cavite) ประเทศฟิลิปปินส์ ต่อไป 
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอัฉริยภาพเด็กไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.facebook.com/wrg.thailand...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม