ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างสรรค์จินตนาการ

โพสต์17 ก.ค. 2561 03:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 03:26 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดจัดงานมหกรรมเฉลิมพระพระเกียรติพระบาทสมเด็จำระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีความหลากหลาย ทั้งการประกวดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การแสดงวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ การตอบคำถามวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมประกวดภาพในหัวข้อ "สุริยุปราคา 150 ปี ณ หว้ากอ" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและรำลึกพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังกวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึก จินตนาการและถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะ ได้อย่างสวยงาม ให้โรงเรียนที่สนใจในโครงการดังกล่าว ดำเนินการ ดังนี้
.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม