ประะกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

โพสต์28 มิ.ย. 2561 00:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 00:37 ]
เรียนค้อ ...ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อขามเฒ่า บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)พเิื  บ้านคำชะอี บ้านนาคำ และบ้านดอนสวรรค์...ตามหนังสือที่อ้าวถึง สพป.นครพนม เขต 1ได้จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 เพื่อสืบสานพระราชปณณิธานของรัชการลที่ 9 และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียนในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และได้มีคำสั่ง สพป.นครพนม เขต 1 ที่ 503/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อตัดสินผลงานของนักเรียนเพิ่มเติม จำนวน 5 ผลงาน
        บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยเพิ่มเติม ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม