พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล

โพสต์26 พ.ค. 2562 04:41โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2562 04:42 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 117 ง ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงได้แจ้งประกาศราชกิจจนุเบกษา เพื่อให้สถานศึกษาเพื่อนำไปจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนในเรื่องพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม