ผลการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์7 ก.ย. 2559 04:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2559 04:07 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามที่จังหวัดนครพนมได้ประเมินโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตรครูผู้สอนวิชการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัด  สพป. โดยกำหนดให้มีการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนครพนม นั้น จังหวัดนครพนม  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ดำเนินการประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และได้ประกาศผล (ตามที่แนบ)  ทั้งนี้ในการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลนั้น ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments