ผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7

โพสต์26 ต.ค. 2559 08:50โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2559 20:18 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร , บ้านหนองหญ้าไซ และ บ้านวังตามัว... ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2559 และได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
    1. อบรมครู ผู้บริหาร ด้านการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
    2. อบรมปฏิบัติธรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน ทั้งโรงเรียนโดยวิทยากร และวิปัสสนาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัยอบรมนักเรียน เรื่องหลักชาวพุทธ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม