ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ศูนย์ประสานงาน และสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค 11

โพสต์2 เม.ย. 2560 23:08โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2560 23:16 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด...ตามที่ ศูนย์ประสานงาน และสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค 11 ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLIT และ DLTV ปี 2560 ประเภทละ 3 โรงเรียน ซึ่งเป็นผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
        ศูนย์ประสานงาน และสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค 11 จึงประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ปี 2560 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments