เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 16 ปีงบประมาณ 2561

โพสต์7 พ.ค. 2561 21:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2561 21:24 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง และผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทย์...ด้วย สพฐ. เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 16 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 7-25 พฤษภาคม 2561         
        ในการนี้ สพป.นครพนม 1 จึงให้โรงเรียนแจ้ง นางสาวกุสุมา โชติวังโส ตำแหน่ง ครู ร.ร.ปลาปากราษฎร์บำรุง และนางพิณโย อินธิโคตร ตำแหน่งครู ร.ร.ดงสว่างเจริญวิทย์ เข้าร่วมประชุมอบรมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม