มอบเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

โพสต์25 ธ.ค. 2560 08:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 08:39 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ได้จัดทำเอกสาร หนังสือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยระดับสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตามรายชื่อที่แนบมาในหนังสือฉบับนี้...คลิกอ่านรายละเอียด