มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียนรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

โพสต์17 เม.ย. 2561 22:10โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2561 22:12 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผนมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดสร้างความเข้าใจให้ผุ้ปกครองนักเรียน และประชาชน รวมทั้งเจ้าพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงความผิดและบทลงโทษกรณีการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีขอเงินบริจาค รายละเอียดดังแนบ ...คลิกอ่านรายละเอียด