เลื่อนการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English program/Mini English program)

โพสต์3 ก.พ. 2560 03:55โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2560 03:58 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม... ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ  (English program/Mini English program) ระหว่างในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ทราบว่าการประชุมดังกล่าวเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


                        หนังสือราชการ