ขออนุญาต นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2560

โพสต์26 พ.ค. 2560 08:29โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 08:31 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง... ตามที่ หนังสือที่อ้างถึง โรงเรียนบ้านหนองกุง ขออนุญาต นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ วัดโพนสวรรค์ จำนวน 14 คน นั้น         
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พิจารณาแล้ว อนุญาตให้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          

Comments