ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2560

โพสต์26 พ.ค. 2560 08:23โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 08:24 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็ก... ตามที่ หนังสือที่อ้างถึง โรงเรียนบ้านคำเม็ก ขออนุญาต นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ วัดโพนสวรรค์ จำนวน 29 คน นั้น
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พิจารณาแล้ว อนุญาตให้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments