ขออนุญาตให้บุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย มาปฎิบัติตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

โพสต์15 ม.ค. 2562 00:43โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2562 00:57 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน...ตามที่ สำนักทดสอบทางการศึกษาได้แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดสมัครเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 และได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งและอนุญาตให้ข้าราชการครูที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการตรวจข้อสอบด้วยรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561ไปปฏิบัติงานตรวจข้อสอบ โดยให้ถือว่าเป็นการไปปฏิบัตราชการตามปกติ ตามวัน เวลา และสถานที่ตรวจข้อสอบอัตนัย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม