ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการตรวจข้อสอบอัตนัย (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์18 ธ.ค. 2560 23:10โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:10 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่งคอง บ้านหนองนางด่อน บ้านหนองยอโพนแพง บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา อุ่มเหม้าวิทยาคาร บ้านดงน้อยพัฒนา บ้านคำพอก บ้านโสกแมว บ้านหัวดอนฯ ...ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และเพื่อให้การตรวจเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติต้องใช้ผู้ตรวจไม่น้อยกว่า 2 คน ในการตรวจแต่ละข้อของนักเรียนที่สอบแต่ละคน นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมเป็นกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2561 ณ จุดตรวจ 4 จุด โดยให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์....ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ....คลิกอ่านรายละเอียด