ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร

โพสต์15 มิ.ย. 2560 07:04โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี...ด้วยสพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยกำหนดกิจกรรม PLC โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 200 คน
        สพป.นครพนม เขต 1 พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรการจัดกิจกรรม PLC โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 และร่วมศึกษาดูงานในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร สพม.เขต 22
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมตามหัวข้อ และร่วมศึกษาดูงานตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments