ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเป็นสนามสอบ ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ปีการศึกษา 2559

โพสต์14 ก.พ. 2560 08:09โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม,สุนทรวิจิตร,บ้านดอนแดงเจริญทอง,บ้านคำสว่าง,บ้านโพธิ์ตาก,บ้านนาคอกควาย,บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ,บ้านหัวบึงทุ่งฯ บ้านต้องฯ,บ้านแสนพันหมันหย่อน,อุ่มเหม้าวิทยาคาร,นาถ่อนวิทยานุกูล,หนองสังข์ราษฎร์บำรุง,อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ,บ้านหนองหอยใหญ่,พระซองวิทยาคาร,ไทยรัฐวิทยา 50,ปลาปากราษฎร์บำรุง,ชุมชนหนองฮีสามัคคี,บ้านนกเหาะ,บ้านกุตาไก้,เรณูวิทยาคาร,บ้านโคกหินแฮ่,ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น และบ้านยอดชาดวิทยา.....
    ด้วยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. มอบหมายให้ สพป.นครพนม เขต 1 ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (Nation Test : NT) ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์โรงเรียนของท่านเป็นสนามสอบในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ปีการศึกษา 2559 และจัดเตรียมสถานที่ห้องสอบละ 35 ที่นั่ง ตามจำนวนในบัญชีแนบท้ายหนังสือนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจากท่านเหมือนเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบด้านล่าง