ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าประกวดแสดงทางวิทยาศาตร์ (Science show)

โพสต์27 มิ.ย. 2561 07:38โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 08:19 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดให้มีการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  show)  นักเรียนระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวทีเพื่อการแสดงความสามารถในการนำเสนอ และให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมขอความอนุเคราะห์ให้เขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธฺให้โรงเรียนที่มีความสนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  show) สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nkpsci.go.th และที่ facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฑิตาพร ฝ่ายอินทร์ โทรศัพท์ 098-1982782 (รายละเอียดดังแนบ)
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1  เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี และน่าสนใจ ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม