ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการอ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว"

โพสต์21 มิ.ย. 2561 06:56โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2561 06:56 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน..ด้วย สพฐ. ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการอ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว" ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิใบไม้ปัน และทุ่งสักอาศม เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย หากสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อม และสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ให้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ academic.obec.go.th หรือ Obecline2018 ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการไปยังอีเมลล์ kornkanok@bangchak.co.th หรือติดต่อคุณกรกนก จันทมาศ โทร 023 358 606 , 023 354 608....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม