ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแต่งเพลงอนุรักษ์พลังงงานและสิ่งแวดล้อม

โพสต์25 ม.ค. 2561 09:31โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2561 09:32 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม และโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)...ด้วย สพฐ. แจ้งว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการประกวดแต่งเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ในการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่มโครงการประกวดแต่งเพลงอนุรักษ์พลังงงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ขึ้น
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนอนุบาลนครพนม และโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพิจารณาดำเนินการตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียด