ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

โพสต์29 ส.ค. 2561 01:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2561 01:24 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วย สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช 2561 เพื่อมอบรางวัลราชบัณฑิตสภาสรรเสริญให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 12 ปี มีระเบียบการสำคัญ ดังนี้
        1. กำหนดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
        2. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561
        3. รับสมัครจำนวนจำกัด 400 คน เมื่อครบจำนวนแล้วจะปิดการรับสมัครทันที
        4. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไม่สามารถจัดสรรค่าเดินทาง และค่าที่พักให้ จึงให้โรงเรียนหรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
        สพป.นครพนม เขต 1 เห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนทักษะภาษาไทย และเยาวชนได้รับการพัฒนาตนเอง จึงแจ้งให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ผูกพันงบประมาณของต้นสังกัด