ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

โพสต์21 ม.ค. 2562 20:30โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 20:30 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้ขอให้จังหวัดดำเนินการเผยแพร่คลิปวีดีทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยดำเนินการผ่านจอ LED และช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมของหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางตั้งแต่บัดนี้ และตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562)
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งอำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเผยแพร่คลิปวีดีทัศน์การเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยดาวน์โหลดวีดีทัศน์ฯ ผ่าน QR Code และเผยแพร่คลิปวีดีทัศน์ฯ ผ่านจอ LED และสื่อประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม