ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนโครงการประชารัฐ

โพสต์22 พ.ย. 2559 19:25โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 19:38 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู่ , บ้านม่วง , บ้านหนองค้าโคกกุง , บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา และบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง...ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 3,342 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน และยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน และทันเวลานั้น สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการปรับเพิ่มความเร็ว 30 Mbps และปรับเปลี่ยน IP Address โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2559 และจะทำการทดสอบระบบระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2559...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม