ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์20 มี.ค. 2562 20:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2562 20:51 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2....ด้วยศูนย์ปฏิบัติการกลางของโครงการสานพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ขอความอนุเคราะห์ "โรงเรียนประชารัฐ" รุ่น 1 และ รุ่น 2 จัดทำแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการแสดงผลบนเว็บไซต์ โดยดำเนินการกรอกข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 1 ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 และกรอกข้อมูลส่วนที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) กรอกข้อมูลตามแบบประเมินดังกล่าว หากมีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 028585366 รายละอียดดังแนบ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....