ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อช่วยงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์18 ก.ย. 2561 03:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2561 05:39 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน บ้านหนองดินแดง และบ้านดอนแดงเจริญทอง...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้กำหนดจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2561 เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อช่วยงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นายปิยพัทธ์ ปิ่นมุณี เจ้าหน้าที่ ธุรการ โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน โรงเรียนบ้านหนองดินแดง และโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง ในระหว่างวันที่ 18-20, 22-24,27-30 กันยายน 2561 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี่...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม