ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อการเรียนการสอนระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21

โพสต์22 ก.ค. 2560 08:33โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2560 08:33 ]
เรียน ผูู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ในบัญชีรายชื่อที่แนบ)...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 เห็นความสำคัญของการใช้สื่อการเรียนการสอนทีทันสมัย โดยการใช้สื่อการเรียนการสอนระบบเครือข่าย (Network Classroom) เพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอเชิญผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนเข้าร่วมอบรมฯ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 จะสนับสนุนค่าพาหนะในการเดินทางตามที่จ่ายจริง...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        
Comments