ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 18:38โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 05:02 โดย npm1 admin ]
ด้วย ศูนย์นวัตกรรมและเทคฝดนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเสมือนจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ชุมชนและท้องถิ่น ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ceit.su.ac.th/register/vt2016/  เพิ่มเติมตาม
    1. หนังสือแจ้ง
    2. รายละเอียดโครงการ
Comments