ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามความคืบหน้า และวางแผนในการดำเนินการ PLN (Personal Learning Network) โครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC"

โพสต์19 ต.ค. 2561 08:31โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2561 06:24 โดย npm1 admin ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) บ้านนากุงยางคำ บ้านดินดำหมากเฟือง บ้านดอนโทน บ้านหนองบ่อ บ้านจำปา และบ้านดอนเหลืองทองวิทยา....ตามที่ สพฐ.ได้ร่วมกับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC" ด้วยการสนับสนุนของ สพฐ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา และมีการติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคืบหน้าในการดำเนินการและได้ร่วมเสนอแนวคิดในการขับเคลื่อนโครงการใน Q3 และ Q4 นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้โรงเรียนเชิญชวนข้าราชการครูฝผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด (รายละเอียดดังแนบ)...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม