ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1

โพสต์30 พ.ย. 2560 09:21โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2560 09:22 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วยสาขาคอมพิวเตอร์ มห่วิทยาลัยนครพนม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเชิญนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม และส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ โดยส่งแบบตอบรับ และบทความวิจัยฉบับเต็ม ได้ที่  e-mail : edu.computer2560@gmail.com ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 สามารถเข้าศึกษารายละะเอียดการส่งบทความที่ https://educomputer2560.wixsite.com/comnpu.......คลิกอ่านรายละเอียด

                            หนังสือราชการ