ขอเชิญร่วมงานมหกรรมทางวิชาการ (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันแห่งเกียรติยศ

โพสต์14 ก.ย. 2561 16:14โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2561 16:15 ]
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการมหกรรมทางวิชาการ (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันแห่งเกียรติยศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ประสบความสำเร็จ มีความตระหนัก ความเข้าใจ มีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ได้เรียน ดร.รัตนา ศรีหิรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ดังกล่าว
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ใคร่ขอให้ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ใกล้สถานที่จัดงาน อาทิ เช่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม สุนทรวิจิตร บ้านสำราญ บ้านชะโนต บ้าหนองญาติ หรือโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด แจ้งครูในโรงเรียนของท่าน เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชมนิทรรศการงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมทางวิชาการ (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันแห่งเกียรติยศ ในวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1ได้อนุญาตให้ครูในสังกัด ไปราชการโดยไม่ถือเป็นวันลา....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม