ขอเชิญร่วมงานมหกรรมทางวิชาการ (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันแห่งเกียรติยศ

โพสต์14 ก.ย. 2561 16:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2561 16:05 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายอ และโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการมหกรรมทางวิชาการ (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันแห่งเกียรติยศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ประสบความสำเร็จ มีความตระหนัก ความเข้าใจ มีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ได้เรียน ดร.รัตนา ศรีหิรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ดังกล่าว
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ขอให้โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง นำนิทรรศการมาจัดแสดงผลงาน ในวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1 ในงานมหกรรมทางวิชาการ  (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันเกียรติยศ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม