ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์5 พ.ย. 2561 21:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 21:59 ]
เรียน...ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 90 อัตรา และจะดำเนินการเกลี่ยอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว
        ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังดังกล่าว และเกลี่ยอัตรากำลัง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม